Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Xerolenta obvia (Menke, 1828)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2002.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2011.

 
     
   

 

Opis: kućica uglavnom beličasta, često sa braon obojenim trakama, uglavnom na i ispod periferije. Trake se često dele, spajaju ili nestaju. Ponekad su potpuno odsutne a ponekad dominiraju nad osnovnom bojom. Konveksnih zavoja sa plitkim šavovima 5-6 , jednako se i relativno brzo povećavaju. Kućica veoma spljoštena, zaobljena na periferiji, površina u većini regiona slabo izbrazdana ili skoro glatka. Plitki šav se kod otvora polako spušta prema dole. Usna koja je bela, široka, pljosnata i blago uzdignuta se nalazi duboko u otvoru. Pupak zauzima ¼ širine kućice, vrlo ekscentrično povećan na poslednjem zavoju. Postaju zreli pre dostizanja pune veličine kućice. Reprodukcija se obavlja u proleće i u jesen. Životni vek 2-3 godine.
 

Dimenzije:  10,5-20 mm (širina), 5-10 mm (visina), veoma varijabilna.

 

Stanište: suve travnate padine, livade na krečnjačkoj podlozi. Sekundarno nastanjuje delove pored puta i pruga i u jaruga. Javlja se do 2000mnv. Hrani se izbledelim i trulim delovima biljaka.

 

Rasprostranjenost: od Male Azije do istočnog i centralnog Balkana, severne Italije, karpatskih zemalja (na istoku u Moldaviji i severnoj Ukrajini) do Baltičkog mora, takođe u jugoistočnoj Francuskoj. Na zapadu do Mađarske, Austrije, Švajcarske, Nemačke, Češke i Slovačke.
 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.