Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Monachoides incarnatus (O.F.Muller, 1774)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
     
   

 

Opis: kućica  je spljoštena sfera, sivkasto žuta ili crvenkasto braon, uglavnom sa svetlom prugom. Ima relativno tanke i providne zidove. Površina kućice je zrnasta, što se dobro može uočiti sa lupom. Ima 6-6½ zavoja; na prvoj trećini poslednjeg zavoja vide se četvrtasti ostaci (kućica mladih jedinki je četvrtasta). Otvor je kos i transverzalno eliptičan. Ivica je zatupljena pri kraju, ali uglavnom je oštra i prilično široka. Boja ivice je obično srvenkasta sa jakom belom usnom unutra. Pupak je veoma uzak (1/10 širine kućice), i mada je blago sakriven od strane ivice kolumele, uvek je otvoren. Puž je bledo crvenkaste boje sa tamno sivim donjim delom, glavom i pipcima, i sivim ili braon plaštanim tačkama. 
 

Dimenzije: 12-16 mm (širina) i 9-11 mm (visina). Manji i lakši na otvorenim i suvljim mestima.
 

Stanište: stelja u relativno vlažnijim šumama, žbunje, kamenjari. Može se naći i na vlažnom obradivom zemljištu. Javlja se do 1600mnv.
 

Rasprostranjenost: od centralne Francuske do severne Italije, Bugarska, Dnjeparski basen, zapadni Karpati, severoistočna Nemačka, južna Švedska.
 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.