Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Monachoides incarnatus (O.F.Muller, 1774)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
     
   

 

Opis: kućica  je spljoštena sfera, sivkasto žuta ili crvenkasto braon, uglavnom sa svetlom prugom. Ima relativno tanke i providne zidove. Površina kućice je zrnasta, što se dobro može uočiti sa lupom. Ima 6-6½ zavoja; na prvoj trećini poslednjeg zavoja vide se četvrtasti ostaci (kućica mladih jedinki je četvrtasta). Otvor je kos i transverzalno eliptičan. Ivica je zatupljena pri kraju, ali uglavnom je oštra i prilično široka. Boja ivice je obično srvenkasta sa jakom belom usnom unutra. Pupak je veoma uzak (1/10 širine kućice), i mada je blago sakriven od strane ivice kolumele, uvek je otvoren. Puž je bledo crvenkaste boje sa tamno sivim donjim delom, glavom i pipcima, i sivim ili braon plaštanim tačkama. 
 

Dimenzije: 12-16 mm (širina) i 9-11 mm (visina). Manji i lakši na otvorenim i suvljim mestima.
 

Stanište: stelja u relativno vlažnijim šumama, žbunje, kamenjari. Može se naći i na vlažnom obradivom zemljištu. Javlja se do 1600mnv.
 

Rasprostranjenost: od centralne Francuske do severne Italije, Bugarska, Dnjeparski basen, zapadni Karpati, severoistočna Nemačka, južna Švedska.
 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.