Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Monacha cartusiana (O.F.Muller, 1774)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
     
   

 

Opis: kućica žukasta, boje roga, providna i sjajna, otvor sa istaknutom belom usnom unutra, ivica crvenkasta, što se jasno vidi i spolja, pupak veoma uzan, skoro pokriven. Puž žućkast sa crnim pigmentima, prednji deo blago crvenkast, plašt sa belim tačkama, pipci žućkasti i providni ili tamno sivi. Kreće se sporo, čvrsto se pripija uz sve objekte, dobro podnosi sunce ali mu smeta hladna voda. Jaja (1.2-1.3 mm) polaže krajem leta (a negde i ranije), 50-150 komada u više grupa, mladunci se legu nakon 12-15 dana a zrelost dostižu nakon jedne godine. Maksimalna starost 2 godine.
 

Dimenzije: 6-10 x 9-18 mm. Veličina izuzetno promenljiva, čak i u okviru populacije.
 

Stanište: otvorena mesta, sunčane i suve žbunaste i travnate padine, bašte, parkovi, vinogradi. Javlja se do 1000mnv.
 

Rasprostranjenost: veći deo Evrope, od Portugalije do Crnog mora, unešen u Englesku.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.