Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Monacha cartusiana (O.F.Muller, 1774)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
     
   

 

Opis: kućica žukasta, boje roga, providna i sjajna, otvor sa istaknutom belom usnom unutra, ivica crvenkasta, što se jasno vidi i spolja, pupak veoma uzan, skoro pokriven. Puž žućkast sa crnim pigmentima, prednji deo blago crvenkast, plašt sa belim tačkama, pipci žućkasti i providni ili tamno sivi. Kreće se sporo, čvrsto se pripija uz sve objekte, dobro podnosi sunce ali mu smeta hladna voda. Jaja (1.2-1.3 mm) polaže krajem leta (a negde i ranije), 50-150 komada u više grupa, mladunci se legu nakon 12-15 dana a zrelost dostižu nakon jedne godine. Maksimalna starost 2 godine.
 

Dimenzije: 6-10 x 9-18 mm. Veličina izuzetno promenljiva, čak i u okviru populacije.
 

Stanište: otvorena mesta, sunčane i suve žbunaste i travnate padine, bašte, parkovi, vinogradi. Javlja se do 1000mnv.
 

Rasprostranjenost: veći deo Evrope, od Portugalije do Crnog mora, unešen u Englesku.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.