Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
     
   

 

Opis: kućica loptasta, obično braon boje sa brojnim bledo žućkastim redovima tačaka i obično braon trakama iznad oboda, ponekad žućkasta, crvenkasta ili sa zelenkastim odsjajem, slabo izbrazdana i sa finim spiralnim linijama na gornjoj strani; 5-5.5 konveksnih zavoja sa dubokim šavovima, poslednji zavoj blago opadajući blizu otvora, otvor sa istaknutom belom usnom unutra, pupak u potpunosti prekriven kolumelarnom ivicom. Puž je obično crn.  Zanimljiv podatak je da tokom godine pređu 7-12m (najviše 25m) tako da se populacije između kojih ima više od 50m smatraju izolovanim. Nakon kopulacije (ponekad i samooplodnjom) polažu 30-50 jaja (prečnika 3mm) u žućkasti neprozirni omot u periodu između jula i septembra. Mladunci se legu nakon 15-20 dana a zrelost dostižu nakon 2-4 godine; maksimalna starost je 14 godina. U okviru vrste opisano je više podvrsta.
 

Dimenzije: 12-22 x 18-25 mm, lokalno varijabilna.
 

Stanište: šume i različita otvorena staništa, traži dosta vlage, može da podnese i nekrečnjačku podlogu. Javlja se do 2700mnv. Hrani se zelenim biljkama, leševima, izmetom.

 

Rasprostranjenost: severozapadna i centralna Evropa sa Alpima i Karpatima, od istočne Španije do severne Norveške i Islanda, severna Irska, Kaliningrad, Estonija, Letonija, raštrkano do Srbije, Bugarske i zapadne Ukrajine.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.