Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Zonitoides nitidus  (Muller, 1774)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 

 

     
   

 

Opis: kućica crvenkastobraon, pupak veliki (skoro 25% prečnika kućice), sa radijalnim linijama rasta. Puž crn, karakteristično narandžasto isprskan (plaštana žlezda vidljiva pod otvorom kućice). Jaja (1.0-1.6mm) polažu tokom cele godine u grupama od 2-9 komada. Mladunci beličasto sivi sa svetlo braon providnim kućicama, po izleganju imaju 1.5 zavoja (prečnik kućice 1-1.2mm), nakon 3 meseca porastu do 3mm pod povoljnim uslovima a nakon 10 meseci dostižu prečnik od 6mm, punu veličinu dostižu posle nešto više od godinu dana. U laboratoriskim uslovima maksimalno su živeli 18 meseci.
 

Dimenzije: 3.5-4.0 x 6-7 mm.
 

Stanište: vlažne livade, u šumi pored vodotokova, močvare, tršćaci, u zoni emerzne vegetacije. Javlja se do 2100mnv. Hrani se vlažnim trulim lišćem, gljivama, korenjem, voćem. Kada jede voće ili gljive pravi karakteristične rupe pod pravim uglom, često zajedno sa kućicom uđe unutra.
 

Rasprostranjenost: Holarktik, gotovo cela Evropa osim najjužnijih delova.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.