Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
 

 
 

Novi Sad, 2002.

 
     
   

 

Opis: kućica je spljoštena sfera sa jakim i debelim, sjajnim zidovima sa uočljivim aksijalnim brazdama, koje razlikuju ovu od drugih vrsta u rodu (pored toga je i nešto većih dimenzija). Ima 5-5½ potpuno konveksnih zavoja, čije veličine se vrlo brzo povećavaju. Otvor je vidljivo kos, ivica je oštra, braon a na kolumeli blizu šava uvek bela, pupak je zatvoren. Osnovna boja je beličasta, drap ili sivkasto žuta i uvek ima do 5 pruga (slična vrsta C.nemoralis je u odnosu na nju intenzivnije obojena). Prva i druga pruga su uske, svetlo braon boje (druga je manje uočljiva ili nedostaje, 3. 4. i 5. su uglavnom široke, tamno braon, 5. je najšira i nalazi se veoma blizu pupka.
 

Dimenzije: 20-25 mm (širina) i 17-21 mm (visina).

Stanište: travnate padine, kamenjari, žbunje i šumostepe. Često se nalazi u sekundarnim staništima (vinogradi, kamenolomi, nasipi...). Javlja se do 1600mnv.
 

Rasprostranjenost: ceo Karpatski region, istočni Alpi, od Balkana do Grčke i severnog crnomorskog regiona, Moldavija, Krim, severni Kavkaz, na severu do Saksonije i Poljske i do Baltičkog mora.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.