Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011.

 
 

 
 

Novi Sad, 2002.

 
     
   

 

Opis: kućica je spljoštena sfera sa jakim i debelim, sjajnim zidovima sa uočljivim aksijalnim brazdama, koje razlikuju ovu od drugih vrsta u rodu (pored toga je i nešto većih dimenzija). Ima 5-5½ potpuno konveksnih zavoja, čije veličine se vrlo brzo povećavaju. Otvor je vidljivo kos, ivica je oštra, braon a na kolumeli blizu šava uvek bela, pupak je zatvoren. Osnovna boja je beličasta, drap ili sivkasto žuta i uvek ima do 5 pruga (slična vrsta C.nemoralis je u odnosu na nju intenzivnije obojena). Prva i druga pruga su uske, svetlo braon boje (druga je manje uočljiva ili nedostaje, 3. 4. i 5. su uglavnom široke, tamno braon, 5. je najšira i nalazi se veoma blizu pupka.
 

Dimenzije: 20-25 mm (širina) i 17-21 mm (visina).

Stanište: travnate padine, kamenjari, žbunje i šumostepe. Često se nalazi u sekundarnim staništima (vinogradi, kamenolomi, nasipi...). Javlja se do 1600mnv.
 

Rasprostranjenost: ceo Karpatski region, istočni Alpi, od Balkana do Grčke i severnog crnomorskog regiona, Moldavija, Krim, severni Kavkaz, na severu do Saksonije i Poljske i do Baltičkog mora.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.