Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Thelebolus stercoreus Tode

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2016.

 

 

Opis: Raste na izmetu sisara. Askomata kleistohimenijalna, ± okruglasta, prečnika 230-280 μм, žućkasta, membranozna, sedeća, gola.

Mikroskopske  karakteristike: Središnji ekscipulum (endostratum) od textura prismatica. Spoljašnji ekscipulum (exostratum) od textura angularis sastavljen od svetlo žutih, poligonalnih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 7-16 x 6-12 μm. U askomati se nalazi samo jedan, široko jajast do subokruglast askus, 200-210 x 160-190 μm, kupolastog oblika na vrhu, sa vrlo debelim zidovima (do 7 μm, prema vrhu tanjim) sa preko 2000 spora. Parafize brojne, končaste, blago proširene na vrhu, sa pregradama, prečnika 1-1,5 μm, često razgranate i anastomozirane, sadrže brojne hijaline vakuole. Spore konglobatne, (4,2-) 5,2-6,6 x 2,3-2,8 μm, usko elipsoidne, često pomalo asimetrične, ponekad blago zašiljene na jednom kraju, glatke, bez uljanih kapi.

Rasprostranjenost: Evropa i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.