Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ascozonus woolhopensis (Renny) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste na izmetu sisara. Askomata gimnohimenijalna, čigrasta ili peharasta, visine i širine 200-500 μм, sa jedva primetnom drškom, sa spoljašnje strane granulozna. Himenijum blago konkavan, beličast, tačkast. Spoljašnja površina bledo sivkasta ili prljavo bela, pokrivena, osim donjeg dela, hijalinim dlakama, naročito izraženim na ivici.

Mikroskopske  karakteristike: Subhimenijum nije odvojen od središnjeg ekscipuluma. Središnji ekscipulum od textura globulosa-angularis sastavljeen od hijalinih, poligonalnih ćelija, prečnika do 10 μm. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa-angularis u donjem delu apotecije, sastavljen od hijalinih, ± okruglastih ćelija sa debelim zidovima, dimenzija 17-35 x 15-30 μm,  i textura angularis u gornjem delu, sastavljenog od poligonalnih ćelija, dimenzija 8-17 x 7-11 μm, od kojih polaze brojne hijaline dlake. Sa donjeg dela apotecije, iz bulboznih osnova polaze rizoidi koje čine razgranate ćelije sa debelim zidovima i više pregrada, prečnika 3-5 μm. Askusi sa 64 spore, glavičasti ili cilindrični, blago ulegnuti na vrhu, 100-110 x 25-35 μm. Parafize raštrkane, cilindrične, nadvisuju askuse, blago proširene na vrhu, sa pregradama, prečnika 2-3 μm, sadrže nekoliko hijalinih vakuola. Spore konglobatne, (12-) 12,6-14,7 x 4,7-5,7 μm, vretenaste, obično asimetrične, hijaline, pojedine sa finim, svetlo žutim granulama, debelih zidova, bez uljanih kapi.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.