Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Holwaya mucida (Schulzer) Korf. & Abawi

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2007.

 

 

Opis: Saprofit, raste na kori trulog drveta, najčešće lipe i jove. Apotecije rastu pojedinačno ili u grupi, 2-15мм u prečniku, obkonične, sa blagim udubljenjem u sredini, sa spoljne strane sitno naborane, maslinasto braon do crne boje; u donjem delu se produžavaju u dršku; baza drške sužena, sitno bradavičava; sa spoljne strane sitno naborana, maslinasto braon do crne boje. Aseksualni stadijum se javlja nezavisno ili zajedno na istom mestu sa seksualnim i naziva se Crinula caliciformis. Ima oblik šibice odnosno crne drške sa sluzavom sivkasto-žućkastom ili beličastom glavičastom masom na vrhu.  

 

Mikroskopske karakteristike: askusi sa 8 spora; spore 30-65 х 2.5-4 µm, ± cilindrične sa 11-19 pregrada, hijaline, sa sitnim gutulama; parafize cilindrične, blago proširene pri vrhu.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.