Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Psilachnum inquilinum (P.Karst.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste razbacano do u grupi na trulim stabljikama rastavića (Equisetum spp.). Apotecije površinske, subsedeće, prečnika do 0,8 mm. Himenijum beličasto-žut i svež i suv. Receptakulum plitko peharast, beličast, prekriven kratkim belim dlakama koje ivici daju izgled kao da je savijena na dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične, zaobljene na vrhu, sa 0-3 pregrade, hijaline, sa glatkim tankim zidovima, 30-70 × 2-3 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 35-45 × 5-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize usko lanceolatne do lanceolatne, širine do 2-2,5 µm, nadvisuju askuse do 10 µm. Spore cilindrično-vretenaste do cilindrično-glavičaste, bez pregrada, sa dve male uljane kapi na krajevima, 6-9 × 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.