Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Psilachnum eburneum (Roberge) Baral (on Poaceae)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2015.

 
 

Opis: Saprob, raste u proleće uglavnom na trulim ostacima trava (Poaceae) ali i na drugim zeljastim biljkama. Apotecije usko sedeće, prečnika 0,2-0,4 mm, plitko peharaste do skoro ravne. Himenijum gladak, beo. Spoljašnja strana i ivica sa belim dlakama.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 37-47 x 5-5,8 μm, ponekad sa karakterisitičnom okruglom vakuolom, J+, croziers+. Parafize cilindrične, u gornjem delu blago kopljaste i ispunjene žućkastim sadržajem, sa 1-2 pregrade, nadvisuju askuse. Spore elipsoidne, hijaline, na jednom kraju sužene, 7,5-9,3 (-11) x 1,7-2,3 μm, sa sitnim uljanim kapima na oba kraja. Dlake ± cilindrične, 45 x 2,4 μm, sa 4-5 pregrada, sužavaju se prema vrhu, često su slepljene, ispunjene istim sadržajem kao i parafize.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Južna Amerika, Novi Zeland.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.