Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Psilachnum eburneum (Roberge) Baral (on Poaceae)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2015.

 
 

Opis: Raste razbacano na trulim travama (Poaceae). Apotecije površinske, sa kratkom drškom,  prečnika 0,1-0,25 mm. Himenijum beličast. Receptakulum peharast, beo, sa ivicom blago savijenom na dole. Drška tanka, dužine kao polovina širine apotecije.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične, zaobljene na vrhu do blago zašiljene, sa 0-1 pregradom, hijaline, sa glatkim tankim zidovima, 30-35 × 2-3 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 25-40 × 4-5 µm, J+(p), kr.-. Parafize lanceolatne, sa 0-2 pregrade, širine do 3 µm, nadvisuju askuse do 15 µm. Spore cilindrično-glavičaste, blago zakrivljene, bez pregrada i uljanih kapi, 6-9 × 1,2-1,8 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Južna Amerika, Novi Zeland.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.