Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Psilachnum lanceolatoparaphysatum (Rehm) Höhn. (on Helleborus odorus)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 

 

Opis: Raste u grupi, na ostacima zeljastih biljaka. Apotecije izranjaju iz podloge, subsedeće, prečnika do 0,8 mm. Himenijum krem kad je svež, braonkast kad se osuši. Receptakulum plitko peharast, iste boje kao himenijum, prekriven kratkim belim dlakama koje ivici daju izgled kao da je savijena na dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura angularis, sastavljen od hijalinih do svetlo braonkastih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične, zaobljene na vrhu, sa 0-1 pregradom, hijaline, sa glatkim tankim zidovima, 20-25 × 3-4 µm. Askusi sa (4-) 8 spora, cilindrično-glavičasti, 25-35 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize lanceolatne, širine do 2-3 µm, nadvisuju askuse do 10 µm, prilično debelih zidova, sa pegradama i zašiljenim vrhom, sa izduženim cilindričnim vakuolama. Spore usko glavičaste do usko vretenaste, bez pregrada, sa više sitnih uljanih kapi, 7-11 (-12) × 1,7-2,2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.