Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Psilachnum chrysostigmum (Fr.) Raitv. (on Asplenium scolopendrium)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
     
   
 

(on Dryopteris filix-mas)

   
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama na trulim listovima paprati. Apotecije subsedeće do sedeće, bele do svetlo žute, prečnika 0,1-0,3 mm. Spoljašnja strana prekrivena belim dlakama okrenutim na dole.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, cilindrično-glavičasti, inoperkulatni, sa amiloidnom apikalnom porom, (37-) 39-49 (-54) x (6.9-) 6.9-8.8 (-10,8) μm. Parafize izdužene, glavičaste, tupe na vrhu, hijaline, bez septi, nadvisuju askuse,  (2.9-) 4.4-7.8 (-8,8) x (1.5-) 2.0 (-2.5) μm. Spore vretenaste do ovalne, bez septi, sa uljanim kapima, tankih zidova, (6.9-) 9.8-11.8 (-14,6) x (2.0-) 2.5-2.9 (-3,9) µm. Ćelije dlaka dimenzija 5,9 x (2.0-) 2.3-2.9 (-3.4) μm.
 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa, Azija.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.