Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Psilachnum chrysostigmum (Fr.) Raitv. (on Asplenium scolopendrium)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
     
   
 

(on Dryopteris filix-mas)

   
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Raste razbacano na trulim rahisima paprati. Apotecije površinske, sa kratkom drškom do subsedeće,  prečnika 0,3-0,6 mm. Himenijum svetlo žućkast. Receptakulum peharast, beličast i svež i suv, prekriven belim dlakama koje prelaze ivicu i daju zubčast izgled.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake usko konične, zaobljene, udružene u male grupe, hijaline, 25-40 × 2-3 µm, sa glatkim, tankim zidovima. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 30-45 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize lanceolatne, granate pri osnovi, retko sa pregradama, širine 2,5-3 µm, nadvisuju askuse do 10 µm. Spore glavičaste, nejednakostrane, bez pregrada, sa sitnim tamnim uljanim kapima, 6,5-9 × 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.