Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Psilachnum acutum (Velen.) Raitv. (on Poaceae)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste razbacano na trulim ostacima biljaka iz familija Poaceae i Cyperaceae. Apotecije površinske, sa kratkom drškom,  prečnika 0,1-0,45 mm. Himenijum beličast. Receptakulum peharast, beo, prekriven belim dlakama koje prelaze ivicu. Drška tanka, dužine kao polovina prečnika apotecije.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake usko konične, zaobljene, udružene u male grupe, hijaline, 30-50 × 2-4 µm, sa glatkim, tankim zidovima. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 25-40 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize lanceolatne, granate pri osnovi, obično sa 2 pregrade, sadrže brojne uljane kapi, širine do 5 µm, nadvisuju askuse do 20 µm. Spore glavičaste, nejednakostrane, bez pregrada i uljanih kapi, 6-9 × 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.