Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisina rubi (Rehm) Höhn.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2017.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, uglavnom na otpalim listovima kupina (Rubus spp.) ali i na trulim stabljikama različitih zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće na uskoj osnovi ili subsedeće,  prečnika 0,1-0,3 mm. Himenijum svetlo braonkast i svež i suv. Receptakulum tanjirast, svetlo braonkasto-beo, ivica bela i blago savijena na dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura angularis do textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim do čvrstim zidovima (na ivici apotecije ćelije su usko izdužene); zidovi ćelija sa čvrstim projekcijama. Dlake cilindrične do subglavičaste, tankih zidova, hijaline, 10-20 × 2,5-4 µm, sa brojnim prstolikim granama, grane duge do 5 µm, čvrste (u KOH čvrstoća se gubi). Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti do glavičasti, 25-40 × 3-5 µm, J+(p), kr.-. Parafize končaste, na vrhovima zaobljene do veoma blago proširene, širine 1,2-1,5 µm, ne nadvisuju askuse. Spore jajasto-elipsoidne, hijaline, bez pregrada i uljanih kapi, 3-5 × 1-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.