Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Phaeohelotium monticola (Berk.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2021.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u malim grupama na trulom drvetu bez kore i kupulama hrasta (Quercus). Apotecije prečnika 2-4 mm, plitko kupulatne, pri vlažnom vremenu konveksne a blago konkavne  kad se osuše, sedeće. Himenijum gladak, svetlo do izrazito žut; ivica glatka, talasasta. Spoljašnja strana svetlija do beličasta.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum sastavljen od hijalinih kratko prizmatičnih do zaobljenih ćelija postavljenih pod oštrim uglom u odnosu na površinu. Askusi sa 8 spora, usko cilindrično-glavičasti, biserijatni, 95-125 x 7-10  μm, J+(svetlo p)/-, kr.+. Parafize cilindrične, sa pregradama, račvaste pri osnovi, na vrhu zaobljene, prečnika do 2 μm, bez refraktivnih vakuola. Spore elipsoidno-cilindrične ili blago zašiljene prema dole, obično blago zakrivljene, zrele obično sa jednom pregradom, sa više uljanih kapi, hijaline, 12-18 x 4-5 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.