Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Phaeohelotium monticola (Berk.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste od leta do zime, pojedinačno ili u grupama na trulim grančicama i kupulama hrasta (Quercus). Apotecije prečnika 2-4 mm, čigraste dok su mlade a zatim ravne ili diskolike do konveksne, sedeće. Himenijum gladak, svetlo do izrazito žut; ivica glatka, talasasta. Spoljašnja strana svetlija do beličasta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, ± biserijatni, 115-125 x 9-10  μm. Parafize cilindrične, sa pregradama, račvaste pri osnovi, prečnika do 2 μm, bez vakuola. Spore elipsoidno-cilindrične, obično blago zakrivljene, u početku hijaloine a zatim sa jasno braonkastim zidovima, obično sa jednom (-3) pregradom, sa više uljanih kapi, hijaline, (14-) 16-18 (-20) x 5,5-7 (-9) μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa i Argentina.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.