Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Phaeohelotium monticola (Berk.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u malim grupama na trulom drvetu bez kore i kupulama hrasta (Quercus). Apotecije prečnika 2-4 mm, plitko kupulatne, pri vlažnom vremenu konveksne a blago konkavne  kad se osuše, sedeće. Himenijum gladak, svetlo do izrazito žut; ivica glatka, talasasta. Spoljašnja strana svetlija do beličasta.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum sastavljen od hijalinih kratko prizmatičnih do zaobljenih ćelija postavljenih pod oštrim uglom u odnosu na površinu. Askusi sa 8 spora, usko cilindrično-glavičasti, biserijatni, 95-125 x 7-10  μm, J+(svetlo p)/-, kr.+. Parafize cilindrične, sa pregradama, račvaste pri osnovi, na vrhu zaobljene, prečnika do 2 μm, bez refraktivnih vakuola. Spore elipsoidno-cilindrične ili blago zašiljene prema dole, obično blago zakrivljene, zrele obično sa jednom pregradom, sa više uljanih kapi, hijaline, 12-18 x 4-5 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.