Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Symphyosirinia angelicae E.A.Ellis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Raste na semenkama različitih vrsta iz familije Apiaceae (Angelica, Peucedanum, Pastinaca i dr.). Apotecije pojedinačne, prečnika 2-3 mm, sa drškom, ne izlaze iz sklerocije, svetlo krem, sušenjem postaju sivo-crnkaste, sa izuzetkom osnove drške koja ostaje bleda.  Himenijum bledo oker, gladak, blago konkavan; ivica jedva diferencirana, ravna, glatka, iste boje kao himenijum. Drška 2-10 x 0,2-0,3 mm, cilindrična, pri vrhu svetlija, pri osnovi fino dlakava. Anamorf konveksno-jastučast, ljubičasto-lila, sušenjem postaje svetliji, prečnika 0,5-1 mm, sa izraženom, fino dlakavom drškom dužine 0,4-10 mm.

Mikroskopske karakteristike : Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 28-45 (-70) x 15-25 µm, na krajevima se produžavaju u dlake dimenzija 30-170 x 3,5-5,5 µm, pri osnovi sa zadebljalim zidovima (0,5-1 µm), boje se u ljubičasto sa cotton-blue. Askusi sa 8 spora, cilindrično glavičasti, nezreli pri vrhu zašiljeni a zreli subskraćeni, 100-150 x 11-13 µm,  J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, ponekad subglavičaste,  45-120 x 3-4 µm, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore asimetrične, vretenasto-lageniformne, 14-17 x 5-5,5 µm neke sa pregradom u sredini, retko sa uljanim kapima, neke sa refraktivnim vakuolama. Konidiofore prečnika 3-3,5 µm, međusobno zbijene. Konidije hijaline, formiraju akropetalne lance (do 5 ćelija), dimenzija 30-48 (-55) x 4,5-5,6 (-6) µm, sa 0-3 (-5) pregrada, ispunjene brojnim refraktivnim vakuolama.

Napomena: Dodata je oznaka za krozijer, korigovane su dimenzije askusa i ćelija spoljašnjeg ekscipuluma.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.