Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Symphyosirinia angelicae E.A.Ellis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste na semenkama različitih vrsta iz familije Apiaceae (Angelica, Peucedanum, Pastinaca i dr.). Apotecije pojedinačne, prečnika 2-3 mm, sa drškom, ne izlaze iz sklerocije, svetlo krem, sušenjem postaju sivo-crnkaste, sa izuzetkom osnove drške koja ostaje bleda.  Himenijum bledo oker, gladak, blago konkavan; ivica jedva diferencirana, ravna, glatka, iste boje kao himenijum. Drška 2-10 x 0,2-0,3 mm, cilindrična, pri vrhu svetlija, pri osnovi fino dlakava. Anamorf konveksno-jastučast, ljubičasto-lila, sušenjem postaje svetliji, prečnika 0,5-1 mm, sa izraženom, fino dlakavom drškom dužine 0,4-10 mm.

Mikroskopske karakteristike : Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 28-45 (-70) x 15-25 µm, na krajevima se produžavaju u dlake dimenzija 30-170 x 3,5-5,5 µm, pri osnovi sa zadebljalim zidovima (0,5-1 µm), boje se u ljubičasto sa cotton-blue. Askusi sa 8 spora, cilindrično glavičasti, nezreli pri vrhu zašiljeni a zreli subskraćeni, 100-150 x 11-13 µm,  J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, ponekad subglavičaste,  45-120 x 3-4 µm, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore asimetrične, vretenasto-lageniformne, 14-17 x 5-5,5 µm neke sa pregradom u sredini, retko sa uljanim kapima, neke sa refraktivnim vakuolama. Konidiofore prečnika 3-3,5 µm, međusobno zbijene. Konidije hijaline, formiraju akropetalne lance (do 5 ćelija), dimenzija 30-48 (-55) x 4,5-5,6 (-6) µm, sa 0-3 (-5) pregrada, ispunjene brojnim refraktivnim vakuolama.

Napomena: Dodata je oznaka za krozijer, korigovane su dimenzije askusa i ćelija spoljašnjeg ekscipuluma.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.