Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Phaeohelotium immutabile (Fuckel) Declercq

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano na otpalim listovima i peteljkama listova različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije prečnika 1-2 mm, sa kratkom drškom do subsedeće, konkavne do skoro ravne. Himenijum gladak, žuto-narandžast. Spoljašnja površina svetlija od himenijuma kad se osuši, pomalo dlakava. Drška obično veoma kratka, 0,5-0,2 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta do textura angularis (pri osnovi apotecije i u dršci), sastavljen od izduženih ćelija, dimenzija 5-15 x 5-10 μm, ili izodijametričnih ćelija, prečnika 10-15 μm. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od kratkih ćelija, prečnika oko 3 μm. Askusi sa 8 spora, glavičasti, zaobljenog vrha, biserijatni, 75-90 (-105) x (5-) 8-10  μm, J+(p), kr+. Parafize končaste, zaobljenog vrha, prečnika oko 2,5 μm. Spore vretenaste do čigraste, bez ili sa jednom pregradom, bez uljanih kapi, (10,5-) 11,4-13,2 (-14) x (3-) 3,2-4,0 (-5,8)  μm.

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.