Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Phaeohelotium immutabile (Fuckel) Declercq

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano na otpalim listovima i peteljkama listova različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije prečnika 1-2 mm, sa kratkom drškom do subsedeće, konkavne do skoro ravne. Himenijum gladak, žuto-narandžast. Spoljašnja površina svetlija od himenijuma kad se osuši, pomalo dlakava. Drška obično veoma kratka, 0,5-0,2 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta do textura angularis (pri osnovi apotecije i u dršci), sastavljen od izduženih ćelija, dimenzija 5-15 x 5-10 μm, ili izodijametričnih ćelija, prečnika 10-15 μm. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od kratkih ćelija, prečnika oko 3 μm. Askusi sa 8 spora, glavičasti, zaobljenog vrha, biserijatni, 75-90 (-105) x (5-) 8-10  μm, J+(p), kr+. Parafize končaste, zaobljenog vrha, prečnika oko 2,5 μm. Spore vretenaste do čigraste, bez ili sa jednom pregradom, bez uljanih kapi, (10,5-) 11,4-13,2 (-14) x (3-) 3,2-4,0 (-5,8)  μm.

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.