Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Phaeohelotium  imberbe (Bull.:Fr.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 

 

Opis: Raste u jesen u grupama na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća, često na granama potopljenim u vodi. Apotecije prečnika 0,5-2 mm, sa kratkom drškom, u početku konkavne a zrele ponekad ravne. Himenijum gladak, beo do crvenkasto-braon; ivica glatka, talasasta. Spoljašnja površina obično tamnija od himenijuma, gola ili nejasno dlakava. Drška cilindrična, kraća od prečnika himenijuma, 0,5-1 x 0,3-0,4 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta do textura angularis, sastavljen od skoro izodijametričnih ćelija, dimenzija 10-20 x 5-10 μm, neke od površinskih ćelija završavaju se slobodnim krajevima. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od ćelija sa debelim zidovima, prečnika oko 3 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrični, zaobljenog vrha, uniserijatni, 65-85 (-110) x 5-7,5  μm, J+(p), kr+. Parafize končaste, zaobljenog vrha, prečnika do 1,5-3 μm. Spore elipsoidn-vretenaste do čigraste, bez ili sa jednom pregradom, sa puno sitnih uljanih kapi, hijaline, (8,2-) 9,0-11,8 (-15,8) x (2-) 3-4 (-5) μm.

Rasprostranjenost: Evropa i Južna Amerika (GBIF).

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Chechoslovakia.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.