Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Phaeohelotium  imberbe (Bull.:Fr.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen u grupama na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća, često na granama potopljenim u vodi. Apotecije prečnika 0,5-2 mm, sa kratkom drškom, u početku konkavne a zrele ponekad ravne. Himenijum gladak, beo do crvenkasto-braon; ivica glatka, talasasta. Spoljašnja strana obično tamnija od himenijuma, gola ili nejasno dlakava. Drška cilindrična, kraća od prečnika himenijuma, 0,5-1 x 0,3-0,4 mm.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, zaobljenog vrha, uniserijatni, 65-85 (-110)  x 5-7,5  μm, J+(p), croziers+. Parafize končaste, zaobljenog vrha, prečnika do 1,5-3 μm. Spore elipsoidne, vretenaste do turbinatne, bez ili sa jednom pregradom, sa puno sitnih uljanih kapi, hijaline, (8,2-) 9,0-11,8 (-15,8) x (2-) 3,0-4,0 (-5) μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa i Argentina.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.