Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Phaeohelotium geogenum (Cooke.) Svrček & Matheis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2013.

 

 

Opis: Raste u jesen u grupama na grančicama i kupulama hrasta (Quercus) i kestena (Aesculus). Apotecije prečnika (2-) 3-6 (-7) mm, subsedeće ili sa kratkom drškom, u početku konkavne a zatim ravne ili čak konveksne. Himenijum gladak, beličast dok je svež a kasnije krem, kad se osuši postaje oker; ivica glatka, talasasta. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa kratkom drškom, biserijatni, 125- 150 (-160) x 10-12 μm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, sa pregradama, prečnika do 2-2,5 μm. Spore vretenaste, prave ili blago zakrivljene, zrele sa jednom pregradom, hijaline, često sa puno sitnih uljanih kapi, 22-35 x 4-5 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Svrček, M., Matheis, W. (1979) Über einen schweizerischen Fund von Helotium longisporum Schweers und seiner Identität mit Phaeohelotium geogenum (Cooke) comb. nov.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.