Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Phaeohelotium geogenum (Cooke.) Svrček & Matheis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2013.

 

 

Opis: Raste u jesen u grupama na grančicama i kupulama hrasta (Quercus) i kestena (Aesculus). Apotecije prečnika (2-) 3-6 (-7) mm, subsedeće ili sa kratkom drškom, u početku konkavne a zatim ravne ili čak konveksne. Himenijum gladak, beličast dok je svež a kasnije krem, kad se osuši postaje oker; ivica glatka, talasasta. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa kratkom drškom, biserijatni, 125- 150 (-160) x 10-12 μm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, sa pregradama, prečnika do 2-2,5 μm. Spore vretenaste, prave ili blago zakrivljene, zrele sa jednom pregradom, hijaline, često sa puno sitnih uljanih kapi, 22-35 x 4-5 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Svrček, M., Matheis, W. (1979) Über einen schweizerischen Fund von Helotium longisporum Schweers und seiner Identität mit Phaeohelotium geogenum (Cooke) comb. nov.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.