Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Morchella semilibera DC. - hibridni smrčak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2004.

 

 

Opis: Raste u proleće, pojedinačno ili u grupi na vlažnim mestima po listopadnim (posebno poplavnim) šumama, ivicama šuma, parkovima i živim ogradama među travom i zeljastim biljkama. Plodno telo 10-20 cm, boje meda do maslinasto-braon, na vrhu oblika kape koja je proporcionalno mala u odnosu na dršku. Alveole kape razdvojene jasnim uzdužnim i nepravilnim poprečnim rebrima. Rebra vremenom potamne a unutrašnja površina alveola je iste boje kao drška. Donja polovina kape vezana za dršku. Drška bela, debljine 8-30 (50)mm, pri osnovi i vrhu proširena, uzdužno izbrazdana, zrnasta, šuplja. Meso meko, krto, blagog ukusa.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 250-300 (450) x 17-20 μm. Parafize septatne, 5-6 μm, proširene u gornjem delu na 12-14 μm. Spore široko eliptične, glatke, hijaline, samo ponekad sa malim uljanim kapima na krajevima, 22-25 (30) x 12-15 (18) μm.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.