Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Morchella steppicola (L.) Pers. - smrčak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Bukovac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Sviloš), 2023.

 

 

Opis: Raste u proleće, pojedinačno ili u grupi na livado-stepskim staništima. Plodno telo zdepasto, nepravilnog oblika, do 10 cm visine, u početku sivo-braon a kasnije dobija žutu nijansu. Šešir sa veoma zgusnutim rebrima, posebno u mladosti, zbog čega su alveole veoma uske i duboke, nepravilnog oblika. Drška u početku široka i čvrsta a tek kasnije, kako raste, pojavljuju se šupljine u njoj i rebra po površini.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi cilindrični, uniserijatni, sa 8 spora, 200-270 x 15-18 (24) μm. Parafize cilindrične, 200-280 x 5-7,5 μm, neznatno proširene u gornjem delu do 10 μm. Spore eliptične, (17) 25-30 (36) x (10) 13-15 (18) μm, duboko uzdužno izbrazdane.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.