Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Morchella esculenta (L.) Pers. - smrčak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2012.

 

 

Opis: Raste u proleće, pojedinačno ili u grupi najčešće po šumama u plavnim područjima ali takođe i po livadama i pored puteva. Plodno telo 3-20 (30) cm, nepravilno sferično do ovalno, pomalo konično, sa zaobljenim do poligonalnim, dubokim alveolama, rebra vijugava. Šešir visine 1/2 do 2/3 dužine drške, sivo braon, oker-žut do medno-žut. Drška bela do oker, dlakava, naborana, šuplja, u donjem delu stisnuta. Meso elastično, blagog ukusa.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 300-380 x 17-22 μm. Parafize septatne, razgranate, proširene u gornjem delu do 20 μm. Spore široko eliptične, glatke, hijaline, ponekad sa malim uljanim kapima na krajevima (van zida spore), 18-23 x 11-14 μm.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa, Australija, Japan.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.