Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Morchella elata Fr.- smrčak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2017.

 

 

Opis: Raste u proleće, pojedinačno ili u grupi na vlažnim mestima po šetinarskim šumama, ali na smetlištima i stovarištima drva. Plodno telo 5-15 cm, medno-braon, crveno-braon do crno-braon. Šešir ± iste širine kao drška, koničan, sa upadljivim paralelnim uzdužnim rebrima povezanim poprečnim rebrima (kao merdevine). Rebra vremenom potamne. Drška bela do oker, dlakava, naborana, šuplja. Donja ivica kape nastavlja se na dršku bez jasne granice. Meso elastično, žilavo.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 250-300 x 20 μm. Parafize septatne, razgranate prema osnovi, neznatno proširene u gornjem delu do 17 μm. Spore široko eliptične, glatke, hijaline, ponekad sa malim uljanim kapima na krajevima, 18-25 x 12-16 μm.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa, Australija.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.