Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hysterobrevium mori (Schwein.) E.W.A. Boehm & C.L. Schoch (on Salix alba)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste razbacano ili u grupi, ponekad vrlo zbijeno, tokom godine na kori ili trulom drvetu velikog broja vrsta listopadnog i četinarskog drveća. Histerotecije površinske, duge 1-2 (3,5) мм, 220-275 (440) μm широкe i 190-330 μm visoke, duguljaste, elipsoidne, linerne ili cilindrične, sužene na krajevima, zrele sa uzdužnim strijama. Sazrevanjem histerotecija pojavljuje se uzdužni centralni procep koji otkriva linearni ili kopljasti himenijum.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični do glavičasti, sa kratkom drškom, bitunikatni, uniserijatni ili nepravilno biserijatni u gornjem delu, (50) 80-110 x 10-18 μm. Pseudoparafize хијалинe, razgranate, zgusnute na vrhu, septatne, široke 1-2 μm. Spore jajaste, jajasto-eliptične do duguljaste, braon, tupih krajeva, sa (3) 5-6 (7) vertikalnih septi, sužene na mestu središnje septe, uzdužne septe su na prvoj ili drugoj ćeliji (retko se pojavljuje i treća), fino bradavičave po površini, (12) 14-22 (26 ) x (5) 6,5-10 (11) μm.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.