Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc. (on Acer campestre)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste razbacano ili u grupi, tokom godine na kori ili trulom drvetu većeg broja vrsta listopadnog drveća. Histerotecije površinske, duge 1-3 мм, 330-385 μm широкe i 330-340 μm visoke, ravne ili zakrivljene, eliptične, sa zašijenim krajevima, zrele sa uzdužnim strijama. Sazrevanjem histerotecija pojavljuje se uzdužni centralni procep koji otkriva himenijum pri čemu sa obe strane ostaju 1-2 duboke strije.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, glavičasto-cilindrični, nepravilno biserijatni, 110-130 (180) x 20-30 (38) μm. Pseudoparafize хијалинe, končaste, razgranate pri vrhu. Spore žućkaste do tamno braon, elipsoidne ili široko elipsoidne, sa 7-15 vertikalnih i 1-4 uzdužnih septi, sužene na mestu središnje septe, (30) 40-65 (80) x 10-20 μm.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.