Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hysterium pulicare Pers. (on Salix alba)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Orlovac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste razbacano ili u grupi, tokom godine na kori ili trulom drvetu velikog broja vrsta listopadnog drveća i grmlja. Histerotecije površinske, duge 0.4-1мм i 0,3-0.5мм широкe,  promenljivog oblika (tipične su kratke i široke, subeliptične ali često se pojavljuju i izdužene forme), elipsoidne, sa uzdužnim strijama, crne, tupih krajeva. Sazrevanjem histerotecija pojavljuje se uzdužni centralni procep koji otkriva tamno braon himenijum.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, glavičasti, 1-3 serijatni, 50-80 x 15-20 μm. Parafize sa tamno braon vrhovima. Spore duguljaste, ravne ili blago zakrivljene, sa 3 septe, 2 centralne ćelije maslinasto-braon i veće od krajnjih koje su kod većine svetlije. (18) 21-26 x 6-8 (9) μm.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.