Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi, tokom godine na otpalim granama različitih vrsta listopadnog drveća a najčešće na Alnus, Betula, Carpinus i Corylus. Strome kod primeraka koji rastu na kori drveta jastučaste (pulvinatne), zaobljene, ponekad zbijene, širine 2-5 mm i visine 0,5-2 mm a kod onih koji rastu na drvetu bez kore rašireno-jastučaste, širine 15-60 mm i visine 3-10 mm, sa neupadljivim humkama peritecija (između humki se kod starijih primeraka pojavljuju nabori), po površini vinasto-ljubičasta do tamno vinasta ili vinasto-braon. U reakciji sa KOH iz žućkastih granula ispod površine ekstrahuje se pigment žute, maslinaste, ćilibarne ili svetlo braon boje. Tkivo ispod peritecija braon do tamno braon, debljine 0,1-1,5 mm. Peritecije okruglaste do objajaste, širine 200-380 µm i visine 250-400 (600)µm. Ostiole su ispod površine strome; kod zrelih stroma ponekad okružene prstenom od bele supstance prečnika 40-60 µm.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni (retko biserijatni), 105-170 x 7-10 (13) µm, sa amiloidnim diskoidnim apikalnim prstenom visine 0,8-1,5 µm i širine 2,8-3,5 µm. Spore braon do tamno braon, glatke, elipsoidne, sa nejednakim zaobljenim krajevima, 11-16 x 5-8 µm (na Carpinus betulus  9,5-12,2 x 4-6,2 µm); germinativni prorez neznatno sigmoidan do sigmoidan.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Gvajana, Filipini, Tajvan.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.