Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Hypoxylon fragiforme (Scop.) Kickx

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi, tokom godine na otpalim granama najčešće bukve (Fagus) ali povremeno i na drugim vrstama listopadnog drveća. Stroma poluloptasta do skoro loptasta, često sa upadljivim humkama peritecija, širine 2-9 mm i visine 1,5-7 mm, po površini rđasta do crvenkasto-braon sa narandžasto-crvenim granulama ispod. U reakciji sa KOH ekstrahuje se narandžasti pigment. Kod mladih stroma ispod površine vidi se karakterističan sloj belih granula u kojima se razvijaju peritecije. Peritecije objajaste, širine 250-380 µm i visine 450-650 µm. Ispod sloja peritecija je crno tkivo do 6 mm debljine. Ostiole crne, u istoj ravni sa površinom strome ili ispod nje.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 135-180 x 7-10 µm, sa amiloidnim diskoidnim apikalnim prstenom dimenzija 1-1,3 x 2,5-2,8 µm. Spore tamno braon, glatke, elipsoidne, sa nejednakim krajevima, često polumesečaste, 10-15 x 4,8-6,8 µm; germinativni prorez prav.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.