Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hypoxylon howeianum Peck

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2011.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi, tokom godine na otpalim granama različitih vrsta listopadnog drveća. Strome poluloptaste do skoro loptaste, retko spojene, sa neizraženim do izraženim humkama peritecija, širine 3-8 (15) mm i visine 2-6 mm, po površini rđaste do crvenkasto-braon. U reakciji sa KOH iz naranžastih granula ispod površine ekstrahuje se pigment narandžaste do rđaste boje. Između mladih peritecija nalaze se bele granule. Tkivo ispod peritecija crno, debljine do 5 mm, proteže se naviše između peritecija. Peritecije objajaste, širine 200-400 µm i visine 300-500 µm. Ostiole su ispod površine strome ili na istom nivou sa njom, crne. Anamorf liči na rod Nodulisporium.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 93-144 x 4,5-6,5 µm, sa amiloidnim diskoidnim apikalnim prstenom visine 0,5-0,7 µm i širine 1,5-2 µm. Spore braon, glatke, elipsoidne, sa nejednakim krajevima, 6,8-8,8 x 3,4-4,8 µm; germinativni prorez bled, prav.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.