Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2014.

 

 

Opis: Raste u grupi na trulim grančicama bukve (Fagus) i graba (Carpinus), takođe i na peteljkama listova javora (Acer). Apotecije prečnika (0,5) 1-5 mm mm, u početku kupulatne a zatim skoro ravne, sa dugom drškom. Himenijum gladak, žut kad je svež a braonkast kad se osuši, prema ivici svetliji. Spoljašnja strana svetlija i blago brašnasta. Drška 0,5-4 x 0.5 mm duga, u donjem delu tamnija i sužena.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, sastavljen ćelija sa prilično debelim zidovima, 7-26 x 4-5 μm. Središnji ekscipulum od textura porrecta, nije jasno odvojen od spoljašnjeg ekscipuluma, sastavljen od ćelija prečnika oko 3 μm, Askusi sa 8 spora, glavičasti,  biserijatni, 110-140 x 8,5-11 μm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, prečnika 2-3 μm, sa pregradama, ispunjene refraktivnim vakuolama bledo žute boje. Spore glavičaste, na gornjem kraju zaobljene a na donjem zašiljene, prave ili zakrivljene, glatke, bez pregrada, sa sa brojnim sitnim uljanim kapima, (11-) 19,0-24,7 (-30,5) x (2,4-) 2,7-3,3 (-3,5) μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.