Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen na trulim grančicama bukve (Fagus). Apotecije prečnika 2-5mm, u početku peharaste a zatim skoro ravne. Himenijum gladak, kremasto žut. Spoljašnja strana svetlija i blago brašnasta. Drška kupasta, do 2 mm duga, u donjem delu tamnija i sužena.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično glavičasti,  uniserijatni, do 140 x 10 μm. Parafize cilindrične, septatne, razgranate pri bazi, blago proširene na vrhu. Spore izdužene, zakrivljene, na jednom kraju uže i zašiljene a na drugom šire i zaobljene, glatke, sa sa brojnim sitnim uljanim kapima, 20-29 x 3-3,7 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.