Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus scutula (Pers.) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2015.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste u jesen na ostacima zeljastih biljaka. Apotecije skutulatne, prečnika do 3mm, beličaste do oker žute. Drška izdužena, pokrivena ljuspicama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, većinom biserijatni, 110-155 x 8-12 μm. Parafize cilindrične, septatne, račvaste, blago proširene na vrhu, ispunjene 90-100% sitnim uljanim kapljicama, neznatno duže od askusa. Spore cilindrično vretenaste, glatke, sa cilijama na oba kraja dugim 1 (2) -6 μm, sa 2-4 uljane kapljica prečnika do 3 μm i puno sitnih kapljica, bez ili sa jednom septom, 19-28 (32) x 4-5 (5,5) μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Novi Zeland.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.