Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus scutula (Pers.) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 207.

 
     
   

 

Opis: Raste u grupi na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih biljaka a takođe i na otpalim listovima listopadnog drveća. Apotecije tanjiraste do peharaste, prečnika 0,5-3 (-5) mm, sa drškom. Himenijum gladak, konkavan do ravan kad je zreo, žut do oker-žut kad je svež, blago tamniji kad se osuši; ivica jasna, često beličasta. Spoljašnja strana malo svetlija od himenijuma. Drška izdužena, pokrivena beličastim ljuspicama, uvek duža od prečnika apotecije, 1,5-3 (-5) x 0,1-0,3 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, sastavljen od uglastih ćelija, 10-25 x 5-10 μm. Središnji ekscipulum od textura porrecta, prema subhimenijumu od textura intricata, sastavljen od ćelija prečnika 3-5 μm. Askusi sa 8 spora, glavičasti, sa koničnim vrhom, biserijatni, (85)100-120 x (6,5-) 7,5-8,5 μm, J+(p), kr.-. Parafize končaste, sa pregradama, zaobljene na vrhu, ponekad sa sitnim uljanim kapljicama, širine do 3 μm. Spore nepravilno vretenaste ili većinom glavičaste, na gornjem kraju zaobljene sa tupim kljunom a na donjem zašiljene, glatke, hijaline, često zakrivljene, sa cilijama na jednom ili oba kraja dugim 2-3,5 μm, sa 1-2 uljane kapi (retko sa više ili bez), bez pregrada, (16,8-) 18,6-24 (-28,4) x 3-4,1 (-4,5)  μm.

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF).

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

         Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (1984-2005) Fungi of Switzerland. Vol. 1-6.

         Baral, H.-O. (2015) Hymenoscyphus menthae, H. macroguttatus and H. scutula, a comparative

              taxonomic study emphasizing the value of spore guttulation and croziers.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.