Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus scutula (Pers.) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 207.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste u jesen na ostacima zeljastih biljaka. Apotecije skutulatne, prečnika do 3mm, beličaste do oker žute. Drška izdužena, pokrivena ljuspicama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, većinom biserijatni, 110-155 x 8-12 μm. Parafize cilindrične, septatne, račvaste, blago proširene na vrhu, ispunjene 90-100% sitnim uljanim kapljicama, neznatno duže od askusa. Spore cilindrično vretenaste, glatke, sa cilijama na oba kraja dugim 1 (2) -6 μm, sa 2-4 uljane kapljica prečnika do 3 μm i puno sitnih kapljica, bez ili sa jednom septom, 19-28 (32) x 4-5 (5,5) μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Novi Zeland.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.