Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus syringicolor Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2011.

 

 

Opis: Raste pojedinačno na otpalim listovima bukve (Fagus). Apotecije prečnika 1-1,3  mm, u početku konkavne a zatim skoro ravne, sa drškom. Himenijum gladak, bledo roze; ivica ravna. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška svetlija, cilindrična, debljine 0,25-0,3 mm, ponekad proširena pri osnovi, belo dlakava.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija tankih zidova, dimenzija 7-14 x 5-9 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrični,  biserijatni, 100-110 x 9-10  μm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, sa pregradama, ravne, hijaline, prečnika 2-2,5 μm, na vrhu blago proširene (3-3,5 μm). Spore cilindrične do vretenasto-cilindrične, po obliku varijabilne, na gornjem kraju šire i zaobljene a na donjem zašiljene, glatke, ponekad zakrivljene, sa jednom pregradom, blago sužene na mestu pregrade, sa brojnim sitnim uljanim kapima, (21) 25-29 x (4,5) 6-7 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Svrček, M. (1975) New or less known Discomycetes. II.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.