Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus syringicolor Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2011.

 

 

Opis: Raste pojedinačno na otpalim listovima bukve (Fagus). Apotecije prečnika 1-1,3  mm, u početku konkavne a zatim skoro ravne, sa drškom. Himenijum gladak, bledo roze; ivica ravna. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška svetlija, cilindrična, debljine 0,25-0,3 mm, ponekad proširena pri osnovi, belo dlakava.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija tankih zidova, dimenzija 7-14 x 5-9 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrični,  biserijatni, 100-110 x 9-10  μm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, sa pregradama, ravne, hijaline, prečnika 2-2,5 μm, na vrhu blago proširene (3-3,5 μm). Spore cilindrične do vretenasto-cilindrične, po obliku varijabilne, na gornjem kraju šire i zaobljene a na donjem zašiljene, glatke, ponekad zakrivljene, sa jednom pregradom, blago sužene na mestu pregrade, sa brojnim sitnim uljanim kapima, (21) 25-29 x (4,5) 6-7 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Svrček, M. (1975) New or less known Discomycetes. II.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.