Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus syringicolor Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2011.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno na trulim listovima bukve (Fagus). Apotecije prečnika 1-1,3  mm, u početku konkavne a zatim skoro ravne. Himenijum gladak, bledo roze; ivica ravna. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška svetlija, cilindrična, debljine 0,25-0,3 mm, ponekad proširena pri osnovi, belo dlakava.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični,  biserijatni, 100-110 x 9-10  μm, J+(p). Parafize cilindrične, septatne, ravne, hijaline, prečnika 2-2,5 μm, na vrhu blago proširene (3-3,5 μm). Spore cilindrične do vretenasto-cilindrične, po obliku varijabilne, na jednom kraju uže i zašiljene a na drugom šire i zaobljene, glatke, ponekad zakrivljene, bez pregrada, sa sa brojnim sitnim uljanim kapima, (21) 25-29 x (4,5) 6-7 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.