Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus fructigenus (Buliard ex Merat) SF Gray

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste pojedinačno ili u grupi, u leto i jesen, na kupulama bukve i hrasta i na plodovima graba i leske. Apotecije prečnika 1-4 mm, bledo žute, u početku kupaste ili oblika diska a zatim ± raširene. Himenofor gladak, beličast do beličasto oker. Spoljna strana glatka do fino dlakava. Drška do 0,5 cm, glatka, ponekad jako izdužena, ravnomerno beličasta do bledo žuta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi inamiloidni, sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni. Parafize cilindrične, septatne, ponekad račvaste, do 2 μm u prečniku. Spore nepravilno vretenaste, glatke, ponekad septatne, sa 2 ili više uljanih kapljica, hijaline, 13-19 x 3-4 μm.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.