Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus fructigenus (Buliard ex Merat) SF Gray

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na kupulama bukve i hrasta, na semenima različitih vrsta listopadnog drveća, takođe na otpalim grančicama listopadnog drveća i na šišarkama četinara. Apotecije prečnika 1-3 mm, u početku kupulatne a zatim ± raširene. Himenijum gladak, žut, žućkasto-beo do čisto beo kad je svež, sušenjem postaje oker. Spoljašnja strana glatka do pomalo fibrozna kad se osuši, iste boje kao himenijum. Drška 3-15 x 0,2-0,3 mm, glatka, ponekad jako izdužena, ravnomerno beličasta do bledo žuta.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta/prismatica sastavljen od ćelija sa debelim zidovima orijentisanih paralelno sa površinom, dimenzija 10-30 x 3-5 μm. Središnji ekscipulum od textura intricata sastavljen od ćelija sa tankim zidovima, prečnika 2-4 μm. Askusi sa 8 spora, usko cilindrično glavičasti, 78-125 (-150) x 6-8 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, vijugave, sa pregradama, ponekad granate, do 2,5 μm u prečniku. Spore izduženo elipsoidne, prave, ponekad spljoštene na jednoj strani, bez pregrada (zrele sa jednom), zaobljene na gornjem kraju a zašiljene na donjem, sa 2 ili više uljanih kapi, hijaline, 15-17 (-21) x 3-4 μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija, Severna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Lizoň P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

        Hosoya, T. (2009) Enumeration of Remarkable Japanese Discomycetes (3): First Records of Three

            Inoperculate Helotialean Discomycetes in Japan.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.