Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus fructigenus (Buliard ex Merat) SF Gray

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na kupulama bukve i hrasta, na semenima različitih vrsta listopadnog drveća, takođe na otpalim grančicama listopadnog drveća i na šišarkama četinara. Apotecije prečnika 1-3 mm, u početku kupulatne a zatim ± raširene. Himenijum gladak, žut, žućkasto-beo do čisto beo kad je svež, sušenjem postaje oker. Spoljašnja strana glatka do pomalo fibrozna kad se osuši, iste boje kao himenijum. Drška 3-15 x 0,2-0,3 mm, glatka, ponekad jako izdužena, ravnomerno beličasta do bledo žuta.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta/prismatica sastavljen od ćelija sa debelim zidovima orijentisanih paralelno sa površinom, dimenzija 10-30 x 3-5 μm. Središnji ekscipulum od textura intricata sastavljen od ćelija sa tankim zidovima, prečnika 2-4 μm. Askusi sa 8 spora, usko cilindrično glavičasti, 78-125 (-150) x 6-8 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, vijugave, sa pregradama, ponekad granate, do 2,5 μm u prečniku. Spore izduženo elipsoidne, prave, ponekad spljoštene na jednoj strani, bez pregrada (zrele sa jednom), zaobljene na gornjem kraju a zašiljene na donjem, sa 2 ili više uljanih kapi, hijaline, 15-17 (-21) x 3-4 μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija, Severna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Lizoň P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

        Hosoya, T. (2009) Enumeration of Remarkable Japanese Discomycetes (3): First Records of Three

            Inoperculate Helotialean Discomycetes in Japan.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.