Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus caudatus (P.Karst.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Susek), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Kraljeva stolica), 2016.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, u leto i jesen, na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije prečnika 1,5 mm, plitko peharaste dok su mlade a zatim se šire i postaju ravne, gole, sa drškom. Himenijum beo dok je svež a žućkast do oker kad se osuši, gladak; spoljna strana, iste boje kao himenijum, glatka. Drška dobro razvijena, do 1 mm duga, uvek duža od prečnika apotecije, beličasta, žućkasta kad se osuši, gola.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, nije jasno odvojen od središnjeg tkiva, sastoji se od hijalinih prizmatičnih ćelija dimenzija 4-16 x 3-7 μm. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastoji se od hijalinih ćelija prečnika 2-4 (-5) μm.  Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 85-105 x 8,5-9,5 (-11) μm, J+(p), kr.+/-. Parafize končaste, zaobljene na vrhu, prečnika do 2 μm. Spore glavičaste, zaobljene na gornjem kraju a zašiljene prema donjem, obično asimetrične i zakrivljene, bez pregrada, sa puno uljanih kapi, 18-25,5 (-27,5) x 3,2-4,5 (-5,5) μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika, Makaronezija i Novi Zeland (Lizon 1992, GBIF)

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Chechoslovakia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.