Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus caudatus (P.Karst.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Susek), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Kraljeva stolica), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi, u leto i jesen, na trulim listovima različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije prečnika 1,5 mm, žućaste do oker, plitko peharaste dok su mlade a zatim se šire i postaju ravne, gole. Himenijum gladak, iste boje. Spoljna strana glatka, svetla. Drška dobro razvijena, do mm duga, uvek duža od prečnika himenijuma, beličasta, žućkasta kad se osuši, gola.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 85-105 x 8,5-9,5 (-11) μm. Parafize končaste, tupe na vrhu, prečnika do 2 μm. Spore nepravilno vretenaste, nejednakostrane, zašiljene na jednom kraju, zakrivljene, hijaline, glatke, bez pregrada, 18-25.5 (-27.5) x 3.2-4.5 (-5.5) μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika, Makaronezija i Novi Zeland

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.