Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus caudatus (P.Karst.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Susek), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Kraljeva stolica), 2016.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, u leto i jesen, na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije prečnika 1,5 mm, plitko peharaste dok su mlade a zatim se šire i postaju ravne, gole, sa drškom. Himenijum beo dok je svež a žućkast do oker kad se osuši, gladak; spoljna strana, iste boje kao himenijum, glatka. Drška dobro razvijena, do 1 mm duga, uvek duža od prečnika apotecije, beličasta, žućkasta kad se osuši, gola.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, nije jasno odvojen od središnjeg tkiva, sastoji se od hijalinih prizmatičnih ćelija dimenzija 4-16 x 3-7 μm. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastoji se od hijalinih ćelija prečnika 2-4 (-5) μm.  Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 85-105 x 8,5-9,5 (-11) μm, J+(p), kr.+/-. Parafize končaste, zaobljene na vrhu, prečnika do 2 μm. Spore glavičaste, zaobljene na gornjem kraju a zašiljene prema donjem, obično asimetrične i zakrivljene, bez pregrada, sa puno uljanih kapi, 18-25,5 (-27,5) x 3,2-4,5 (-5,5) μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika, Makaronezija i Novi Zeland (Lizon 1992, GBIF)

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Chechoslovakia.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.