Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus humuli (Lasch) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi, na trulim granama hmelja (Humulus). Apotecije peharaste, prečnika 0,1-1,2 mm, subsedeće ili sa kratkom drškom. Himenijum oker-žut kad je svež do žuto-braonkast kad se osuši, ravan do blago konveksan. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška 0,2-0,3 x 0,1 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, sastavljen od ćelija dimenzija 10-17 x 3-4 μm, završava se glavičastim slobodnim elementima. Središnji ekscipulum od textura porrecta do textura angularis, sastavljen uglavnom od uglastih ćelija prečnika dimenzija 4,5-8,5 x 4-6 μm. Askusi sa 8 spora, biserijatni, glavičasti, 65-85 x 8,5-12 μm, J+(p),m kr.-. Parafize končaste, tupe, do 3 μm u prečniku. Spore cilindrično-vretenaste, obično nejednakostrane, ravne ili blago zakrivljene, bez pregrada (ponekad sa jednom pregradom), (15,8-) 17,6-19,5 (-21) x (3,2-) 3,4-4,1 (-4,2) μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.