Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Heyderia cucullata (Batsch) Bacyk & Van Vooren

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2018.

 
 

 

Askomate oblika buzdovana, visine 8-25 mm; sastoje se od glave i drške. Glava je dimenzija 2-5 × 1-3 mm, varijabilna po obliku u zavisnosti od stepena razvijenosti, u početku ovalna a zatim nepravilno izdužena sa brazdama, od drške jasno odvojena delom koji se naziva valekula. Drška končasta, vijugava, 6–20 × 0,5–1,5 mm, svetlo braon do ± tamno braon, fino baršunasta po površini i sa dlakama pri osnovi. Ekscipulum u regionu glave od textura porrecta, sastavljen od ćelija dimenzija 4-8 µm, sa smeđim intracelularnim pigmentom; sa kristalima. Ekscipulum u unutrašnjosti drške od textura porrecta, sastavljen od ćelija dimenzija 4-12 µm, sa inkrustracijama, a na površini drške od textura oblita, sastavljen od ćelija sa debelim zidovima, dimenzija 2,5-5 µm; sa kristalima.  Askusi sa 8 spora, cilindrično-vretenasti, 60-75 × 5-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, ponekad se šire prema vrhu, sa pregradama, 60-80 × 4-5 µm. Spore usko vretenaste, ravne ili obično blago zakrivljene, glatke, hijaline, bez pregrada, sa puno sitnih uljanih kapi, 11-14,5 × 2-2,5 µm. Stanište: Raste u grupama, na otpalim listovima četinarskog drveća (Pinus, Abies, Pseudotsuga, Picea). Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika (Kanada), Azija (Rusija) (GBIF).

 

Reference:

-Bacyk, B. (2005) Description d’Heyderia cucullata et réflexions sur l’existence d’un deuxième taxon Heyderia pusilla.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.