Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Heyderia cucullata (Batsch) Bacyk & Van Vooren

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2018.

 

 

Opis: Raste u grupama, na otpalim listovima četinarskog drveća (Pinus, Abies, Pseudotsuga, Picea). Askomate oblika buzdovana, visine 8-25 mm; sastoje se od glave i drške. Glava je dimenzija 2-5 × 1-3 mm, varijabilna po obliku u zavisnosti od stepena razvijenosti, u početku ovalna a zatim nepravilno izdužena sa brazdama, od drške jasno odvojena delom koji se naziva valekula. Drška končasta, vijugava, 6–20 × 0,5–1,5 mm, svetlo braon do ± tamno braon, fino baršunasta po površini i sa dlakama pri osnovi.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum u regionu glave od textura porrecta, sastavljen od ćelija dimenzija 4-8 µm, sa smeđim intracelularnim pigmentom; sa kristalima. Ekscipulum u unutrašnjosti drške od textura porrecta, sastavljen od ćelija dimenzija 4-12 µm, sa inkrustracijama, a na površini drške od textura oblita, sastavljen od ćelija sa debelim zidovima, dimenzija 2,5-5 µm; sa kristalima.  Askusi sa 8 spora, cilindrično-vretenasti, 60-75 × 5-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, ponekad se šire prema vrhu, sa pregradama, 60-80 × 4-5 µm. Spore usko vretenaste, ravne ili obično blago zakrivljene, glatke, hijaline, bez pregrada, sa puno sitnih uljanih kapi, 11-14,5 × 2-2,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika (Kanada), Azija (Rusija) (GBIF).

Ref.: Bacyk, B. (2005) Description d’Heyderia cucullata et réflexions sur l’existence d’un deuxième taxon Heyderia pusilla.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.