Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Encoelia glaberrima (Rehm.) Kirschst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Novo Hopovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Novo Hopovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Šakotinac), 2013.

 
 

 

Apotecije peharaste, prečnika 5-10 (25) mm. Himenijum svetlo braon. Askusi sa 8 spora, biserijatni, 45-55 x 5-6 μm. Parafize končaste, na vrhu zaobljene, širine 1 μm. Spore izduženo eliptične, zakrivljene, 5-8 x 1-1,5 (2,5) μm, sa sitnim uljanim kapima na oba kraja. Excipulum od okruglastih ćelija širine oko 7 μm, sa tankim smeđim zidovima. Stanište: Saprob, raste pojedinačno ili u manjim grupama na trulom drvetu graba (Carpinus) ili bresta (Ulmus). Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

Reference:

-Dennis, R.W.G. 1975: New or Interesting British Microfungi, III.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.