Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trochila craterium (DC.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 

 

Opis: Raste u grupama na otpalim listovima bršljana (Hedera helix). Apotecije sedeće, gusto raspoređene, u početku okruglaste a kasnije diskoidne, uronjene u tkivo lista, prečnika 150-300 (-400) μm, njihovim otvaranjem epidermis lista se nepravilno zuboliko iskida. Himenijum tamno braon.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, glavičasti, biserijatni, (45-) 65–80 (-85) x 7.5–12 (-15) μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, sa pregradama, širine 2–3,5 (–4) μm, na vrhu proširene. Spore široko elipsoidne, (4,5-) 7–9 (-10) x (2,5-) 3–5 (-6) μm, hijaline, bez pregrada.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

Ref.: Stoykov, D.Y. & Assyov, B. (2009) The genus Trochila in Bulgaria.

      Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.