Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trochila craterium (DC.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama na trulim listovima bršljana (Hedera helix). Apotecije u početku okruglaste a kasnije diskoidne, uronjene u tkivo lista, sedeće, prečnika 150-300 (400) μm, njihovim otvaranjem epidermis lista se nepravilno zuboliko iskida. Himenijum tamno braon.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, glavičasti, (45) 65–80 (85) x 7.5–12 (15) μm, J+(p), crosiers+. Parafize cilindrične, sa pregradama, na vrhu proširene do 4 μm. . Spore široko eliptične, (4.5) 7–9 (10) x (2.5) 3–5 (6) μm, hijaline, bez pregrada.

 

Rasprostranjenost: Evropa

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.