Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cyathicula culmicola (Desm.) De Not.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
     
   
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi na ostacima različitih vrsta trava (Poaceae). Apotecije do 2 mm u prečniku, u početku zaobljene a zatim postaju peharaste ili tanjiraste, sedeće ili sa vrlo kratkom strukturom nalik dršci pri osnovi. Himenijum bledo žućkast ili ružičast, ivica zuboliko iskidana. Spoljašnja strana žućkasta ili malo crvenkasta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, glavičasto-cilindrični, biserijatni, 120-150 x 12-15 µm, J+, croziers+. Parafize cilindrično-glavičaste, razgranate pri osnovi, sa pregradama, malo proširene na vrhu. Spore vretenaste, prave ili zakrivljene, glatke, hijaline, sa 3 pregrade, 21-40 x 4-5 µm, sa želatinoznim omotačem.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.