Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cyathicula culmicola (Desm.) De Not.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
     
   
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi na ostacima različitih vrsta trava (Poaceae). Apotecije do 2 mm u prečniku, u početku zaobljene a zatim postaju peharaste ili tanjiraste, sedeće ili sa vrlo kratkom strukturom nalik dršci pri osnovi. Himenijum bledo žućkast ili ružičast, ivica zuboliko iskidana. Spoljašnja strana žućkasta ili malo crvenkasta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, glavičasto-cilindrični, biserijatni, 120-150 x 12-15 µm, J+, croziers+. Parafize cilindrično-glavičaste, razgranate pri osnovi, sa pregradama, malo proširene na vrhu. Spore vretenaste, prave ili zakrivljene, glatke, hijaline, sa 3 pregrade, 21-40 x 4-5 µm, sa želatinoznim omotačem.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.