Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cyathicula cyathoidea (Bull.) Thüm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Irig), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2023.

 

 

Opis: Raste tokom godine, pojedinačno ili u grupi na ostacima različitih vrsta uglavnom zeljastih biljaka. Apotecije prečnika 0,5-1,5 mm, u početku peharaste a zatim tanjiraste do ravne, sa jasnom drškom. Himenijum i spoljašnja strana beličasti do krem, ivica ponekad fino urezana i nešto svetlija. Drška cilindrična, dužine 0,5-1,5 mm.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni do biserijatni, 30-55 x 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, prečnika oko 2 µm, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore izduženo vretenaste, ponekad malo spljoštene na jednom kraju, glatke, hijaline, sa sitnim uljanim kapima na krajevima, (6-) 8-9 (-12) x 1,5-1,8 (-2,5) µm.

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.