Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cyathicula cyathoidea (Bull.) Thüm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Irig), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 

 

Opis: Raste tokom godine, pojedinačno ili u grupi na ostacima različitih vrsta uglavnom zeljastih biljaka. Apotecije prečnika 0,5-1,5 mm, u početku peharaste a zatim tanjiraste do ravne, sa jasnom drškom. Himenijum i spoljašnja strana beličasti do krem, ivica ponekad fino urezana i nešto svetlija. Drška cilindrična, dužine 0,5-1,5 mm.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni do biserijatni, 30-55 x 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, prečnika oko 2 µm, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore izduženo vretenaste, ponekad malo spljoštene na jednom kraju, glatke, hijaline, sa sitnim uljanim kapima na krajevima, (6-) 8-9 (-12) x 1,5-1,8 (-2,5) µm.

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.