Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cyathicula coronata (Bull.) Rehm

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2012.

 
 

 
 

Novi Sad, 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
     
 

 

Opis: Raste u leto i jesen, pojedinačno ili u grupi na raznim trulim zeljastim (uglavnom Urtica i Cirsium) a znatno ređe na drvenastim biljkama. Apotecije 1-3 (-5) mm u prečniku, u početku izrazito peharaste a zatim se ± tanjiraste. Himenijum gladak, žućkast do narandžasto-beličast. Spoljašnja strana fino ljuskava, neznatno svetlija od himenijuma; ivica često sa dugim dlakama u vidu krune. Drške cilindrične, dužine 0,1-0,3 cm.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično–glavičasti, biserijatni, (80-) 120-130 (-140) x 9-9,5 (-10,5) µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, sa pregradama, prečnika oko 2 µm, malo duže od askusa, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore elipsoidne do vretenaste, glatke, bez ili sa jednom pregradom, sa 2 ili više uljanih kapi, hijaline, (14-) 15-20 (-23) x 3,5-4,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

         Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.