Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella grevillei (Berk.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Neradin), 2019.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulim stabljikama različitih zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,5-1 mm. Himenijum beličast do svetlo žut i svež i suv (kod prezrelih potamni). Receptakulum peharast do plitko peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 8,6-16 × 5,2-11 µm. Dlake cilindrične do subglavičaste, sa 0-1 pregradom, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 30-75 × 2,5-4,5 µm, u gornjem delu sa finim trnovima, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 43-56 × 4,5-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrično-lanceolatne, zašiljene, širine 2-4 µm, nadvisuju askuse za 4-12,5 µm. Spore elipsoidno-vretenaste, prave, hijaline, bez pregrada, 8-13 × 1,8-2,3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.