Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella grevillei (Berk.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine, u grupi na trulim stabljikama zeljastih biljaka (najčešće Apiaceae). Apotecije sedeće, prečnika 0,2-0,4 mm, dok su mlade okruglaste sa vrhovima savijenim prema unutra a zatim peharaste, slamnato-žute do boje mesa, prezrela znatno tamnija. Himenijum gladak, providan, bledožut do bledonarandžast. Spoljašnja površina i ivica sa belim dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 35-50 x 5 µm, J+(p), croziers+. Parafize cilindrične, hijaline, blago proširene na vrhu, širine 1,5-2 µm, sa pregradama, nadvisuju askuse za oko 5 µm. Spore duguljasto-elipsoidne do duguljasto-valne, hijaline, 7-9 x 2 (-2,5) µm. Dlake hijaline tankih zidova, celom dužinom ili samo u gornjem delu prekrivene bodljama, dimenzija 30-40 x 3-4 µm, u blizini ivice gušće i savijene na dole, uglavnom deblje i kraće, često prstoliko raspoređene.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.