Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella grumosa Senn-Irlet & Aeberh.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na otpalim listovima listopadnog drveća (Acer, Quercus, Castanea). Apotecije površinske, sedeće do subsedeće, prečnika (0,15-) 0,3-0,5 (-0,7) mm. Himenijum beličast do krem, mat. Receptakulum peharast do tanjirast, eventualno ravan, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, po obodu sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, a pri osnovi od tamno braon ćelija sa debelim zidovima. Dlake glavičaste, sa 2-3 pregrade, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 25-30 × 4-6 µm, u gornjem delu sa finim trnovima, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, (37-) 45-60 (-75) x 5-6 (-6,5) µm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične do usko lanceolatne, širine 2-4 µm, neznatno nadvisuju askuse. Spore vretenaste, hijaline, bez pregrada, glatke, (5-) 5,5-7 (-9) x (1,7-) 2-2,5 (-2,8) µm, sa malo sitnih uljanih kapljica na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Baral, H.-O. et al. (2005) Cistella grumosa, a new species from leaves.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.