Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cistella grumosa Senn-Irlet & Aeberh.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na otpalim listovima listopadnog drveća (Acer, Quercus, Castanea). Apotecije površinske, sedeće do subsedeće, prečnika (0,15-) 0,3-0,5 (-0,7) mm. Himenijum beličast do krem, mat. Receptakulum peharast do tanjirast, eventualno ravan, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, po obodu sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, a pri osnovi od tamno braon ćelija sa debelim zidovima. Dlake glavičaste, sa 2-3 pregrade, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 25-30 × 4-6 µm, u gornjem delu sa finim trnovima, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, (37-) 45-60 (-75) x 5-6 (-6,5) µm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične do usko lanceolatne, širine 2-4 µm, neznatno nadvisuju askuse. Spore vretenaste, hijaline, bez pregrada, glatke, (5-) 5,5-7 (-9) x (1,7-) 2-2,5 (-2,8) µm, sa malo sitnih uljanih kapljica na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Baral, H.-O. et al. (2005) Cistella grumosa, a new species from leaves.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.