Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella graminicola (Raitv.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste razbacano ili u grupi na trulim listovima trava (Poaceae) i šaševa (Cyperacese). Apotecije plitko peharaste, površinske, sedeće, prečnika 0,15-0,3 mm. Himenijum beo, gladak; ivica i spoljašnja strana pokriveni beličastim dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 30-35 x 3-5 µm, J+, krozijer+. Parafize cilindrično-kopljaste do kopljastee, bez refraktivnih vakuola, širine 2-4 µm, nadvisuju askuse do 15 µm. Spore glavičasto-fuzoidne (sužavaju se ka jednom kraju), prave, hijaline, bez pregrada, 5-7 x 1,5-2 µm. Dlake široko glavičaste, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, 20-35 x 2-3 µm, na vrhu proširene do 7 µm, u gornjem delu bradavičave, sa debelim zidovima a u donjem glatke.
 

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.