Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cistella graminicola (Raitv.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2022.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulim listovima i stabljikama Cyperaceae i Poaceae. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,15-0,3 mm. Himenijum beličast i svež i suv. Receptakulum duboko peharast do peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 6-10 × 4-6 µm. Dlake široko glavičaste, bez pregrada, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 20-35 × 2-3 µm, na vrhu proširene do 7 µm, u gornjem delu sa debljim zidovima i grubim bradavicama, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 35-40 × 3-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrično-lanceolatne do lanceolatne, zašiljene, širine 2-4 µm, nadvisuju askuse do 15 µm. Spore glavičasto-vretenaste, prave, hijaline, bez pregrada, 5-7 × 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.