Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella graminicola (Raitv.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulim listovima i stabljikama Cyperaceae i Poaceae. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,15-0,3 mm. Himenijum beličast i svež i suv. Receptakulum duboko peharast do peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 6-10 × 4-6 µm. Dlake široko glavičaste, bez pregrada, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 20-35 × 2-3 µm, na vrhu proširene do 7 µm, u gornjem delu sa debljim zidovima i grubim bradavicama, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 35-40 × 3-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrično-lanceolatne do lanceolatne, zašiljene, širine 2-4 µm, nadvisuju askuse do 15 µm. Spore glavičasto-vretenaste, prave, hijaline, bez pregrada, 5-7 × 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.