Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Kuntze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na otpalim iglicama četinara (Pinus, Picea i Abies). Apotecije površinske, sa kratkom drškom, prečnika 0,1-0,2 mm. Himenijum beličast i svež i suv. Receptakulum duboko peharast do peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake glavičaste, bez pregrada, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 15-30 × 3-4 µm, na vrhu bradavičave, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 25-30 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, na vrhovima zašiljene, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore glavičasto-vretenaste, prave, hijaline, bez pregrada, 4-5 × 1-1,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.