Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Kuntze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na otpalim iglicama četinara (Pinus, Picea i Abies). Apotecije površinske, sa kratkom drškom, prečnika 0,1-0,2 mm. Himenijum beličast i svež i suv. Receptakulum duboko peharast do peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake glavičaste, bez pregrada, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 15-30 × 3-4 µm, na vrhu bradavičave, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 25-30 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, na vrhovima zašiljene, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore glavičasto-vretenaste, prave, hijaline, bez pregrada, 4-5 × 1-1,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.