Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Kuntze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama na vlažnim mestima u stelji, od jeseni do proleća, na otpalim četinama smreke (Picea), jele (Abies), bora (Pinus) i dr. vrsta, takođe i na šišarkama. Apotecije prečnika 0,2-0,6 mm, peharaste od tanjiraste, sedeće. Himenijum gladak, beo; ivica i spoljašnja strana fino belo dlakave.
 

Mikroskopske karakteristike: Askuci sa 8 spora, biserijatni, 30 x 4,5 µm, J+. krozijer+. Parafize cilindrične, sa jednom pregradom, prečnika oko 2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore vretenasto-glavičaste, 4-6 x 1,5-2 µm, glatke, hijaline, sa sitnim uljanim kapima na krajevima. Dlake hijaline, tankih zidova, fino bradavičave, 20-44 x 5-6,5 (7,5) µm, sa 2-3 pregrade.


Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.