Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella albidolutea (Feltgen.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste u grupi, na trulim listovima i stabljikama Cyperaceae i Poaceae. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,2-0,5 (-1) mm. Himenijum beličast do bledožut i svež i suv. Receptakulum peharast do plitko peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica po obodu, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 12-18 × 3-6 µm i textura angularis pri osnovi, od ćelija prečnika do 27 µm. Dlake subglavičaste do glavičaste, bez pregrada (retko sa jednom), hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 15-36 × 3-5 µm, na vrhu proširene do 5-11 µm, u gornjem delu fino bradavičave, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični, 40-65 × 5-9 µm, J+(p), kr.+. Parafize usko lanceolatne, širine 2-2,5 µm, neznatno nadvisuju askuse. Spore cilindrično-vretenaste, često blago zakrivljene, hijaline, sa malim uljanim kapima na krajevima, zrele sa jednom (retko 3) pregradom, 12-18 (-22) × 2-3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.