Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cistella albidolutea (Feltgen.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Koviljski rit, 2021.

 
     
   

 

Opis: Raste u grupi, na trulim listovima i stabljikama Cyperaceae i Poaceae. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,2-0,5 (-1) mm. Himenijum beličast do bledožut i svež i suv. Receptakulum peharast do plitko peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica po obodu, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 12-18 × 3-6 µm i textura angularis pri osnovi, od ćelija prečnika do 27 µm. Dlake subglavičaste do glavičaste, bez pregrada (retko sa jednom), hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 15-36 × 3-5 µm, na vrhu proširene do 5-11 µm, u gornjem delu fino bradavičave, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični, 40-65 × 5-9 µm, J+(p), kr.+. Parafize usko lanceolatne, širine 2-2,5 µm, neznatno nadvisuju askuse. Spore cilindrično-vretenaste, često blago zakrivljene, hijaline, sa malim uljanim kapima na krajevima, zrele sa jednom (retko 3) pregradom, 12-18 (-22) × 2-3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.