Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella aconiti (Rehm) Raitv. & Järv

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine, u grupi na trulim stabljikama zeljastih biljaka (najčešće Aconitum). Apotecije sedeće, prečnika oko 0,5 mm, peharaste, žućkaste. Himenijum ravan, gladak, ružičast, posebno kada se osuši; ivica sa belim dlakama usmerenim prema. Spoljašnja strana iste boje, dlakava.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 50-60 x 6-7 µm, J+(p). Parafize cilindrične, sa šiljatim vrhom, širine 2-2,5 µm, nadvisuju askuse za oko 5 µm. Spore usko cilindrično-elpsoidne, hijaline, (9-)11-13 (-17) x 2 -3 (-4) µm, bez pregrada. Dlake cilindrične do glavičaste, 20 x 5-6 µm, tankih zidova, hijaline, fino bradavičave, bez pregrada.

 

Rasprostranjenost: Evropa

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.