Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cistella aconiti (Rehm) Raitv. & Järv

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Novo Hopovo), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi, na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, uskom osnovom vezane za supstrat, prečnika 0,2-0,5 mm. Himenijum bledo žućkast do bledo oker, ponekad sa ružičastom nijansom kad je svež ili suv. Receptakulum duboko peharast do peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 5-12 × 5-8 µm. Dlake cilindrične do subglavičaste, često sa nepravilnim vrhovima, sa 0-1 pregradom, hijaline, 20-40 × 4-6 µm, spolja sa finim bodljama, glatke samo u kratkom bazalnom delu. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 45-60 × 6-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, na vrhovima subzaobljene do zašiljene, širine 2-2,5 µm, neznatno nadvisuju askuse. Spore biserijatne, cilindrično-vretenaste do elipsoidno-vretenaste, prave, hijaline, bez pregrada, 9-13 × 1,6-2,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.