Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella aconiti (Rehm) Raitv. & Järv

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi, na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, uskom osnovom vezane za supstrat, prečnika 0,2-0,5 mm. Himenijum bledo žućkast do bledo oker, ponekad sa ružičastom nijansom kad je svež ili suv. Receptakulum duboko peharast do peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 5-12 × 5-8 µm. Dlake cilindrične do subglavičaste, često sa nepravilnim vrhovima, sa 0-1 pregradom, hijaline, 20-40 × 4-6 µm, spolja sa finim bodljama, glatke samo u kratkom bazalnom delu. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 45-60 × 6-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, na vrhovima subzaobljene do zašiljene, širine 2-2,5 µm, neznatno nadvisuju askuse. Spore biserijatne, cilindrično-vretenaste do elipsoidno-vretenaste, prave, hijaline, bez pregrada, 9-13 × 1,6-2,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.