Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciliolarina laetifica Huhtinen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi, na trulom drvetu četinara. Apotecije površinske, subsedeće do sa drškom, prečnika do 0,2-0,5 mm. Himenijum beo kad je svež, a oker ili žućkast kad se osuši. Receptakulum peharast do plitko peharast, beličast i svež i suv, sa kratkim beličastim dlakama na spoljašnjoj strani i na ivici. Drška, ako postoji, cilindrična, tanka.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrično-glavičaste, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke sa fino granulisanim vrhom, 12-20 × 2,5-3 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 35-55 × 5,5-6,3 µm, J+(p)/-, kr.+. Parafize cilindrične, često na vrhu blago propirene, širine 1,5-2,8 µm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne do klinaste,  hijaline, bez pregrada, 4,8-6,7 (-7,5) × (1,5-) 2-2,5 (-3,2) µm, sa puno sitnih do krupnih uljanih kapi.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A., Huhtinen, S. (2002) A few out of many – interesting inoperculate, lignicolous discomycetes  from Norway.

           Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.