Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciliolarina laricina (Raitv.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi, na trulom drvetu četinara. Apotecije površinske, subsedeće do sedeće, prečnika 0,1-0,2 mm. Himenijum beo i svež i suv. Receptakulum peharast, beličast i svež i suv, sa kratkim beličastim dlakama na spoljašnjoj strani i na ivici. Tamni bazalni prsten postoji.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrično-glavičaste, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke sa fino granulisanim vrhom, 10-15 × 3-5 µm. Askusi sa 8 spora, glavičasti, 40-50 × 5-7,5 µm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, često na vrhu propirene, širine 1,5-4 µm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne do jajasto-elipsoidne,  hijaline, u početku bez a zatim sa jednom pregradom, 7-11 (-12) × 2,5-3,5 (-4) µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

           Svrček M. (1977) New or less known Discomycetes. VI.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.